Home

06-05-2020
I.v.m. de Corona-maatregelen werken wij met een minimale
bezetting op ons kantoor.
Tevens worden bezoeken aan het datacenter beperkt tot
alleen de uiterst noodzakelijke werkzaamheden.
Alle niet noodzakelijk onderhoud
en/of netwerkaanpassingen worden tot nader order uitgesteld.
In overeenstemming met de protocollen die het datacenter heeft opgesteld is
het dragen van mondkapjes verplicht bij een bezoek aan het datacenter.